Social links

waze
Contact Sara: +972-52-3715687

שביל הגולן – מסלול מעגלי לאורך המצוק

תת כותרת

בלה בלה בלה

מסלול מעגלי לאורך המצוק

יציאה רגלית מהחאן

זמן מומלץ: כשעה לפני השקיעה

תואי המסלול: מתאים למשפחות עם ילדים

יש לקחת מיים, כובע, ונעליים נוחות ומצלמה!

אורך המסלול: כ-3 ק"מ

שביל הגולן – מסלול מעגלי לאורך המצוק

תגובותכם